Doświadczenia w zakresie dawkowania

Zalecana dawka dzienna to sprawa poniekąd skomplikowana. Większość doświadczeń przeprowadzano oczywiście na zwierzętach a przeliczyć powiedzmy dawki przeznaczone dla myszy na dawki przeznaczone dla człowieka to zadanie praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Badania kliniczne koncentrują się bądź na bezpieczeństwie stosowania glukanu, czyli testują potężne dawki, lub też poddają obserwacji działanie glukanu wraz z inną substancją biologicznie czynną, co nie daje odpowiedzi na pytanie w sprawie dawki samego glukanu. Nie mniej jednak większość ekspertów proponuje zalecaną dawkę dzienną od 100 do 200 mg dla zdrowej dorosłej osoby oraz około 500 mg dla osoby chorej.

WSTĘP | HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA | ŹRÓDŁA | SKUTKI | STOSOWANIE | DAWKOWANIA | BADANIA | PRACY NAUKOWEJ

© 2017 Betaglukan.eu