Źródła

W publikacjach często pojawiają się przeciwstawne informacje na temat tego, który typ beta-glukanów jest najlepszy. Powszechnie wiadomo, że cywilizacje zachodnie dzięki tradycjom pieczenia chleba i warzenia piwa posiadają nadwyżki drożdży, dlatego do pozyskiwania glukanu stosuje się drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae (znane także jako drożdże piwne). Z drugiej strony do tradycyjnych czynności mieszkańców Dalekiego Wschodu należy zbieranie najróżniejszych gatunków grzybów, które już od tysięcy lat stosowane są w medycynie ludowej, więc nie powinien nas zaskoczyć fakt, że w Chinach i Japonii glukany pozyskuje się przede wszystkim z grzybów.

Polisacharydy immunomodulacyjne, zwłaszcza glukan, znajdują się obecnie w centrum zainteresowania i są one przedmiotem bardzo intensywnych badań preklinicznych oraz klinicznych prowadzonych na całym świecie. Faktem jest, że na pytanie który glukan jest najlepszy, do tej pory nikt nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi, niemniej jednak pewne wnioski można wyciągnąć już dzisiaj. Glukany pozyskane z drożdży w porównaniu z pozostałymi glukanami mają kilka podstawowych zalet - są tańsze, ich źródło jest dokładniej zdefiniowane i charakteryzują się wyższą aktywnością biologiczną.

Po dziesięciu latach intensywnych badań w połowie lat osiemdziesiątych w Japonii zatwierdzono dwa preparaty komercyjne zawierające glukany pozyskane z grzybów jako środki do stosowania w leczeniu niektórych nowotworów, głównie nowotworów układu pokarmowego. W Japonii, w której grzyby od stuleci zajmują ugruntowaną pozycję w medycynie ludowej, nie zaskakuje nas fakt, że wykorzystano glukany pozyskane właśnie z grzybów jadalnych Lentinus edodes (lentinan) i Shizophyllum commune (schizophyllan).

Na Zachodzie naukowcy wykorzystywali do badań inne łatwo dostępne źródło - drożdże. W publikacjach tematycznych opisano glukany pozyskane z prawie każdego gatunku drożdży, jednak glukany pozyskane ze zwykłych drożdży Saccharomyces cerevisiae (drożdże piekarnicze lub piwne) zostały przebadane najdokładniej. Udało się też udowodnić, że mają one najlepsze właściwości biologiczne. Glukany, inaczej mówiąc długo-łańcuchowe polisacharydy składające się z cząsteczek glukozy, różnią się między sobą zarówno masą cząsteczkową, sposobem łączenia się poszczególnych cząsteczek glukozy w łańcuchu, jak też stopniem rozgałęzienia cząsteczek. Aktywność immunostymulacyjna wynika prawdopodobnie z trójspiralnej struktury heliksowej łańcucha podstawowego a dołączenie kolejnych bocznych łańcuchów beta-1,6 glikozydowych jeszcze zwiększa efekty biologiczne. W szeregu prac naukowych jednak dowiedziono, że aczkolwiek wymienione właściwości fizyko-chemiczne wywierają wpływ na aktywność biologiczną glukanów, to o wiele ważniejsza jest ich czystość.

WSTĘP | HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA | ŹRÓDŁA | SKUTKI | STOSOWANIE | DAWKOWANIA | BADANIA | PRACY NAUKOWEJ

© 2017 Betaglukan.eu