Historia

Glukany to polisacharydy pochodzenia naturalnego, których właściwości immunomodulacyjne zostały szczegółowo opisane i scharakteryzowane dzięki długoletnim badaniom. Pierwsze informacje o działaniu biologicznym polisacharydów pojawiły się ponad 60 lat temu, nie mniej jednak dokładniejsze informacje pochodzą dopiero z lat sześćdziesiątych, kiedy badania podjęła przede wszystkim grupa naukowców z New Orleans. Glukany zostały początkowo zidentyfikowane jako składnik zymosanu (nieoczyszczony ekstrakt ścian komórkowych drożdży), który jest odpowiedzialny za aktywację układu dopełniacza. Dopiero później odkryto, że to właśnie glukan jest substancją czynną odpowiedzialną za korzystne działanie. W latach osiemdziesiątych bardzo wzrosło zainteresowanie modulatorami naturalnymi, w tym również beta-glukanem. Zainteresowanie pojawiło się dosłownie na całym świecie, w ciągu ostatnich dwudziestu lat glukany należą do immunomodulatorów najczęściej poddawanych badaniom.

Właściwości immunomodulacyjne glukanów zostały przetestowane na szerokiej skali gatunków zwierząt laboratoryjnych i innych, wśród których możemy wymienić ryby, krewetki, kurczęta, myszy, króliki, szczury, świnki morskie, owce, prosięta, krowy, konie. Właściwości immunomodulacyjne są więc jednym z najbardziej powszechnych działań biologicznych w całym świecie zwierząt i do tej pory nie odkryto gatunku biologicznego, w przypadku którego glukan nie zadziałał. To jeszcze podkreśla powszechność korzystnego wpływu beta-glukanu, ponieważ jego działanie jest powszechnym biologicznym zjawiskiem obronnym. Żaden z przebadanych do tej pory gatunków biologicznych nie wykazał jakiejkolwiek długotrwałej szkodliwej reakcji po podaniu glukanu. Fakt ten dodatkowo potwierdza tezę o korzystnym wpływie beta-glukanu, ponieważ aktywność biologiczna glukanów najprawdopodobniej jest powszechnym zjawiskiem biologicznym, które pojawiło się bardzo dawno temu.

WSTĘP | HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA | ŹRÓDŁA | SKUTKI | STOSOWANIE | DAWKOWANIA | BADANIA | PRACY NAUKOWEJ

© 2017 Betaglukan.eu