Stosowanie

Potencjał makrofagów i pozostałych komórek jest prawie niewyczerpalny. Jeżeli jednak zaatakuje nas jakaś infekcja kilka razy pod rząd lub na przykład dwie różne infekcje równocześnie, to komórki układu odpornościowego ulegną wyczerpaniu. Ich odnowa co prawda odbywa się nieustannie w szpiku kostnym, lecz niestety z tą samą prędkością. Jeżeli więc potrzebujemy nagle więcej komórek obronnych w miejscu zakażenia, to szpik kostny nie nadąża ich produkować a infekcja zaczyna zwyciężać.

Nowoczesna medycyna potrafi oczywiście wspomóc układ odpornościowy a antybiotyki to jeden z klasycznych przykładów takiej pomocy. Każdy jednak dobrze wie, że nie istnieją lekarstwa, które nie miałyby skutków ubocznych. Antybiotyki należy więc przyjmować tylko w uzasadnionych przypadkach, z pewnością nie po każdym kaszlnięciu czy przy katarze. To jednak nie znaczy, że nie mamy możliwości wspomagania swojego układu odpornościowego w inny sposób, drogą naturalną, czyli przyjmując glukan.

Obecnie już udowodniono, że preparaty zawierające beta-glukany wykazują znaczące działanie immunofarmakologiczne. Glukany podwyższają obronność przeciwko chemicznym czynnikom rakotwórczym, zwiększają produkcję krwinek czerwonych i białych oraz przedłużają życie po przyjęciu śmiertelnych dawek promieniowania. Niektóre preparaty zawierające glukan dodatkowo obniżają poziom cholesterolu we krwi zmniejszając w ten sposób ryzyko powstania miażdżycy.

W przypadku niektórych właściwości glukanów wiemy dosyć dokładnie jaki jest mechanizm ich działania, natomiast w przypadku obniżania poziomu cholesterolu na razie nie wiemy nic pewnego. Prawdopodobnie chodzi tutaj o wykorzystanie glukanu jako błonnika, lecz dotychczas prowadzone badania skoncentrowały się głównie na udowodnieniu efektu i ustaleniu dawki, poniekąd pomijając odkrycie mechanizmu działania.

Ponad 50 lat prac badawczych, które prowadzone są w większości krajów, udowodniło znaczny wpływ glukanu na układ odpornościowy, przede wszystkim na pierwszą linię obrony, czyli makrofagi. Glukan oddziałuje tworząc wiązania ze specyficznymi receptorami, które znajdują się na powierzchni tych komórek, a system przypominający zamek i klucz sprawia, że komórki te stają się aktywne. Makrofagi pobudzone w ten sposób wykazują o wiele potężniejsze zdolności do niszczenia niebezpiecznych mikroorganizmów, niż wcześniej. Glukan wywiera także wpływ na prędkość produkcji krwi w szpiku kostnym, co oznacza, że po podaniu glukanu mamy nie tylko bardziej aktywne komórki, lecz także jest ich więcej.

Wyczerpanie się układu odpornościowego dotyczy także seniorów. Powszechnie wiadomo, że aktywność mechanizmów obronnych wraz z wiekiem stopniowo się obniża, co prowadzi do większej podatności osób starszych na najróżniejsze infekcje i choroby. Te osoby także potrzebują wsparcia dla układu odpornościowego.

Układ odpornościowy i jego mechanizmy są też podatne na inne bodźce. Znaczne wyczerpanie fizyczne lub stres psychiczny czy też fizyczny potrafią stłumić aktywność funkcji obronnych bardziej niż rzeczywista choroba.

Prewencyjne podawanie glukanu można zalecić zwłaszcza w następujących przypadkach:

 1. Wyczerpanie fizyczne
 2. Stres
 3. Ogólne osłabienie układu odpornościowego
 4. Osoby starsze
 5. Napromieniowanie (np. telefony komórkowe, PC)
 6. Wspomaganie organizmu (sportowcy)

Oprócz tego glukan można zalecić także w przypadkach:

 1. Wsparcie przy podawaniu antybiotyków
 2. Wsparcie szpiku kostnego po napromieniowaniu lub chemioterapii
 3. Zwiększona regeneracja tkanek
 4. Celowe uśmiercania komórek nowotworowych
 5. Obniżanie poziomu cholesterolu

WSTĘP | HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA | ŹRÓDŁA | SKUTKI | STOSOWANIE | DAWKOWANIA | BADANIA | PRACY NAUKOWEJ

© 2017 Betaglukan.eu